Jánkmajtis
község
honlapja
Napközi Otthonos Óvoda fejlesztése Jánkmajtison
Óvodafejlesztési Projekt
Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását
Alap adatok
Kedvezményezett neve: Jánkmajtis-Darnó Intézményfenntartó Társulás
Projekt címe: Napközi Otthonos Óvoda fejlesztése Jánkmajtison
Szerződött támogatás összege: 203.853.800 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Tervezett befejezési dátum: 2019.05.31.
Azonosító szám: TOP-1.4.1-15-SB-2016-00064
A projekt átfogó céljai
 • Az óvodai élet színvonalának javítása, a gyermekek életminőségének javítása.
 • Az óvodában folyó nevelő és oktató munka színvonalának növelése.
 • A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek közoktatási lehetőségeinek és esélyegyenlőségének biztosítása.
 • Nyitott, kirekesztésektől mentes közoktatási rendszer megteremtése, befogadó intézményi környezet kialakítása, melynek célja minden gyerek képességének maximális kibontakoztatása a személyiségközpontú oktatás-nevelés által (Környezeti Csoport);
 • Az oktatási szolgáltatások minőségének javítása, a pedagógiai innovációt ösztönző körülmények megteremtése;
 • Korszerű pedagógiai ismeretek megszerzésével az oktatás hatékonyságát növelő intézményfejlesztés. A projekt specifikus céljai:
 • A HHH és HH óvodások integrációjának támogatása az intézmény infrastrukturális fejlesztése révén;
 • Gazdaságos, költséghatékony intézményi működtetés alapjainak megteremtése;
 • Teljes körű fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés kiépítése;
 • IKT komplex eszközrendszerének fogadására alkalmas intézményi környezet biztosítása; Összehangolt együttműködés a helyi társadalom oktatásban-nevelésben érdekelt szereplőivel;
 • Hatékony együttnevelés megvalósításához, új pedagógiai módszerek alkalmazásához szükséges eszközök, berendezések beszerzése. A projekt által elvárt eredmények:
 • XXI. század kívánalmait kielégítő, egészséges, korszerű, koncentrált oktatás-nevelési környezet (épület, eszközök, berendezések) kiépülése
 • Megvalósul az intézmény költséghatékony, gazdaságos működtetése
 • Alap- és kulcskompetenciák kialakításához szükséges közoktatási rendszer létrejön
 • Törvényi kötelezettségeknek való megfelelés az akadálymentesítés, és a hőtechnikai szabványok területén
 • Egyenlő esélyek megteremtése.

A Kossuth utcai telephelyen lévő épület vályog építésű, nem rendelkezik hőszigeteléssel, a tetőszerkezet elavult több helyen beázik, a nyílászárók hézagosak a fűtés korszerűtlen régi típusú gázkazánnal megoldott. Az épület felújításának bővítésének megvalósítása tervezői és statikus szakvélemények alapján ingatlankiváltással javasoltak. Az Arany János utcai épület is leromlott műszaki állapottal rendelkezik, tetőszerkezete elavult, héjazata környezetszennyező azbesztes pala, nem rendelkezik hőszigeteléssel, nem hasznosít megújuló energiaforrást, nyílászárói elavultak. Az épület eredetileg pártház volt nem óvodai funkcióra épült. A fejlesztéssel önkormányzati telken egy új 4 csoportszobás 85 férőhelyes minden aktuális jogszabálynak, normának megfelelő épület kerülne építésre, amely költséghatékonyan üzemeltethető és racionalizálja a pedagógusok munkáját, és kielégíti a felmerült kapacitásigényeket is. A fejlesztés szükségességét az épületek leromlott műszaki állapota és nagyon magas fenntartási költségei, valamint a racionalizált működtetése indokolja.

B tábla