Jánkmajtis
község
honlapja
Támogató szolgálat
Községünkben a Támogató szolgálat igyekszik megkönnyíteni a rászorulók, fogyatékkal élők mindennapjait.
Mikro Térségi Támogató Szolgálat Szatmár - Erdőhát Társulás

Székhely és telephely cím:
4741, Jánkmajtis, Kossuth út 10.
Tel./Fax: 44/566-201
E-mail: tamogatojank@gmail.com

Az intézmény mûködési területe:
Jánkmajtis, Kisnamény, Darnó, Hermánszeg, Szamossályi, Szamosújlak, Gyügye, Cégénydányád, Csegöld, Császló, Gacsály, Csaholc, Vámosoroszi, Rozsály, Zajta, Méhtelek, Kishódos, Nagyhódos, Garbolc, Tisztaberek, Túrricse.
Fenntartó neve címe: Jánkmajtis Község Képviselõtestülete
- cím: 4741. Jánkmajtis, Kossuth út 28.
- intézményvezetõ: megbízott vezetõ

Rövid ismertető

A Támogató Szolgálat a Jánkmajtis Községi Önkormányzat Képviselõ Testülete, mint gesztor intézmény, az önkormányzat vezetése alatt, önálló szakmai vezetõ irányításával végzi tevékenységét. A Támogató Szolgálat által nyújtott szolgáltatás 2007.02.01-töl mûködik eredményesen a fent említett 21 társult településen. Jelenleg Támogató Szolgálatunk azon szociálisan rászorult személyeket látja el, akik fogyatékossági támogatásban részesülnek, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegû családi pótlékot kapnak.

1. Személyi segítés
A fogyatékossággal élõ személy aktív közremûködésével lakáson belül és kívül egyaránt segítséget nyújtunk a mindennapi életviteli teendõkben, lakásfenntartással kapcsolatos mindennapi tevékenységekben, valamint a munkavégzés, tanulmányok, szabadidõs, kulturális és sport tevékenységek gyakorlásában.

2. Szállítás
A szolgálat feladatainak ellátását pályázaton nyert Ford Tranzit Kombi típusú autóval látjuk el. Szolgáltatásaink térítés mentesen igényelhetõ. A szolgáltatás célja a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi, szociális, kulturális és egyéb szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése. Lehetséges rövidebb és hosszabb távú útvonal, szükség esetén személyi segítõ biztosítása. Igénybe vehetõ rendszeresen vagy alkalomszerûen, egyénileg és csoportosan egyaránt. Rendszeresen szállítottuk klienseinket különbözõ egészségügyi, oktatási - nevelési intézményekbe, valamint bevásárolni és rokonlátogatásra is.

3. Tanácsadás, információnyújtás
Többen fordultak hozzánk segítséget kérve a nyomtatványok, kérelmek kitöltésében, néhány esetben akadályoztatás esetén a közvetlen ügyintézésben. Információkat nyújtottunk a fogyatékossággal élõ személyek számára a támogatási lehetõségekrõl, személyes gondoskodást nyújtó intézmények, érdekképviseleti szervezetek, valamint közösségi lehetõségek elérésérõl, továbbá életviteli tanácsadás nyújtására is jelentkezett igény. Az információnyújtó szolgáltatásunkat térítésmentesen vehetik igénybe az ellátottak.

4. Közösségi foglalkozások, közösségi programok szervezése
A fogyatékos emberek, személyek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, közösségi, kulturális, a szabadidõs kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása érdekében közösségi programokat szerveztünk, valamint igyekeztünk biztosítani az ezeken való részvételt a fogyatékossággal élõ személyek számára.